• platte slideshow
  • platte slideshow
  • platte slideshow

Uebermorgen (AU)

Grote Kerk, 8-11 sept

UBERMORGEN.COM - DEEPHORIZON

Actuele politiek maatschappelijke onderwerpen of gebeurtenissen zijn het onderwerp van de experimentele projecten van UBERMORGEN.COM. Het werk van dit kunstenaarsduo behandelt onder andere 9/11, de controversiële Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2000, de misstanden rond de ‘war on terror’ waar Guatanamo Bay het symbool van is, gezondheidszorg via internet en de media-aandacht voor de Somalische piraten. Niet zelden nemen de kunstenaars hierin radicale standpunten in.

De BP olieramp in 2010 op het boorplatform ‘Deepwater Horizon’ was uiteraard ook een dankbaar onderwerp voor dit Weense duo. In 'DEEPHORIZON' worden de natuurramp en de mediahype verbonden aan het schilderen met olieverf. Op de voortkabbelende, idyllische pianoklanken van Robert Schumann vloeien oliekleurige landschappen in elkaar over. Wonderlijk hoe een natuurramp dergelijke schoonheid en een welhaast meditatief kunststukje kan produceren. Luchtfoto’s van de NASA en andere organisaties dienden als bronmateriaal en werden met software bewerkt. In een fictief persbericht vergelijken de makers 9/11, dat ze beschouwen als het summum in de performancekunst, met dit natuurspektakel dat een hoogtepunt is in de eeuwenoude traditie van de schilderkunst. Voor dit olieverfschilderij dat 80.000 vierkante meter oceaan beslaat is 32 miljoen liter olie gebruikt. Een perfect bio kunstwerk en readymade! Ook de digitale schilderijen die als basis dienden voor de film staan op de website van dit project. Nederlands Instituut voor Mediakunst, Nanda Janssen


Topical socio-political issues or events are the theme of the experimental projects  by UBERMORGEN.COM. The work of this artists’ duo deals with, among other things, 9/11, the controversial American president’s election in 2000, the wrongdoings around the ‘war on terror’ of which Guantanamo Bay is the symbol, health care via the internet, and the media attention for the Somali pirates. The artists often take a radical standpoint in these matters.

The BP oil-spill disaster in 2010 on the drilling platform ‘Deepwater Horizon’ was of course another grateful subject for this Viennese duo. In DEEPHORIZON, this natural disaster and the media hype are linked with painting in oils. To the rippling, idyllic strains of piano music by Robert Schumann, oil-colored landscapes blend into one another. It is mystifying how a natural disaster can bring about such beauty and an almost meditative piece of art. Aerial photos from NASA and other organizations served as source material, and were manipulated by means of software. In a fictitious press release, the makers compare 9/11, which they consider to be the pinnacle of performance art, with this natural spectacle, which they see as a high point in the age-old tradition of painting. Thirty-two million liters of oil were used for this oil painting that covers 80,000 square meters of ocean. A perfect work of bio art and an extreme ready-made! The digital paintings that served as the basis for the film can also be found on the website for this project. Netherlands Media Art Institute, Nanda Janssen


http://www.ubermorgen.com/DEEPHORIZON


Uebermorgen

Organization:
PLANETART
contact@gogbot.nl
+316 5583 0311

Press and more:
Persbericht 1| 2 NL
Pressrelease 1 ENG
Pressemitteilung 1 DE
GOGBOT 2011 logo
GOGBOT banner
GOGBOT banner wide
GOGBOT header
Hi-Res Pictures
Hi-Res Music Pictures

Credits:
ICT: Numloq
CMS: Joomla
Artwork:
Sandwoman
Arno Coenen
Via Oral